Bestyrelsen har konstitueret sig 07.03.18:

 

Formand Inger larsen

Næstformand  Poul Erik Hammerich

Kasser Pia Wistrøm Andersen

Bestyrelsesmedlem  Mogens Philip

Suippleant Martin larsen.