Klubbens historie

Klubben er fra 1920 og hed oprindeligt Græsted og omegns fjerkræklub.På dette tidspunkt i 1920 og fremefter , var der flere klubber i Nordsjælland.

I klubben blev der udstillet høns , duer og kaniner .Men de sidste mange år , er der kun udstillet høns og duer .

Omk år 2000 , ændrede klubben navn til det nuværende.Der er idag ikke så mangeklubber tilbage i Nordsjælland, hvorfor klubben dækker et større områder . 

Historie : I 1933 talte klubben 74 medlemmer af begge køn.

Kassebeholdningen var på 70,66 kr og kontingent for 57 medlemmer var 114kr .Indtægt for friske æg 280 stk a 5 øre = 14,00 kr 

samlet indtægt = 392,66 kr 

samlet udgifter = præmier , porto mm  245 , 52 kr .

Græsted og Omegns fjerkræklub klarede sig også igennem 30 erne med et medlemstal på 61.Trods krigen udstillede klubben i 1940/41 med et medlemstal på 46.

Generalforsamling i 1944/45 var ikke billig .

udgifter til kaffe var 6,20 kr 

annoncer kostede 4,25 kr 

brandforsikring på 0,80 kr 

rugemaskine betalte man af med 10 %

 

I 1960 steg medlems tallet med op til 60 personer .

i 1990 var medlemstallet 40 medlemmer.

i 1996 havde klubben 75 års jubilæum , medlemstal 48 , pris medlemsskab 75 kr årligt . 

 

På generalforsamlingen 2016 vedtog man kontingentet skulle stige til 100 kr årligt , dog kun 50 kr for et ungdomsmedlem.