Hvad skal du gøre med dit fjerkræ under en fugleinfluenzaepidemi?

Som følge af fugleinfluenzaepidemi blandt vildtfugle i Nordtyskland bliver der fra den 6. november 2020 indført skærpede krav til smittebeskyttelse i fjerkræ- og fuglebesætninger.

​Fugleinfluenza er en alvorlig smitsom husdyrsygdom, som bekæmpes for at hindre smittespredning til tamfugle- og fjerkræhold samt pattedyr som f.eks. grise. Visse typer af fugleinfluenzavirus kan desuden give alvorlig sygdom hos mennesker og giver derfor anledning til særlig bevågenhed og håndtering fra myndighedernes side.

Når der er fund af højpatogen fugleinfluenza blandt de vilde fugle i Danmark eller i landene omkring Østersøen, så kan Fødevarestyrelsen indføre midlertidige regler, der skal forebygge smitte fra vildtfugle  til tamfugle og fjerkræ.  Dette er tilfældet i øjeblikket, hvor der er fundet højpatogen fugleinfluenza blandt vildtfugle i Nordtyskland. 

Nedenfor kan du læse, hvilke særlige krav, der fra den 6. november er til hold af fjerkræ og fugle. Bemærk at der er forskel på, hvad du skal gøre afhængig af størrelsen på din hønsegård.

 

Fjerkræ og fugle skal beskyttes mod kontakt til vilde fugle

Alle fugle og fjerkræ skal være indhegnet. Det betyder, at hvis du har høns eller andet fjerkræ til at gå frit på din grund, så skal de lukkes ind i en indhegning uden mulighed for at slippe ud.

Hvis din indhegning er større end 40 m2, så skal den desuden overdækkes med net eller mågetråd for at forhindre vilde fugle i at få adgang. Du kan også vælge at lukke fjerkræet helt ind eller etablere fast tag over hønsegården, hvilket er de sikreste metoder, hvis du vil undgå, at dit fjerkræ kommer i kontakt med vilde fugle.

Hvis din indhegning er 40 meller mindre, så er der ingen obligatoriske krav til overdækning, men Fødevarestyrelsen anbefaler alligevel, at man sikre sig med en form for overdækning.

Træer og større tætte buske kan erstatte kravet om overdækning for det areal af indhegningen, som trækronen og busken dækker. Det øvrige areal i indhegningen er fortsat omfattet af kravet om overdækning.

 
 
Undtagelsesmuligheder for ænder og gæs             Følg Fødevarestyrelsens hjemmeside .